Alby koloniförening ligger nära Albysjön i Botkyrka kommun.

Föreningen har funnits sedan 1974. Den består av ca 198
stycken odlingslotter varav ca 160 stycken har stuga.
Våra medlemmar är från hela världen, så här talas en
hel del olika språk förutom svenska.

Men en sak har vi alla gemensamt.

Att odla grönsaker och blommor.
Att aktivt delta i det gemensamma arbetet och
skötseln på området ser vi som en självklarhet.
Välkommen som medlem i vår koloniförening!

Årsmöte 2019 söndag den 5 maj  Subtopia