Vi har startat upp en arbetsgrupp som ska arbeta med att
involvera medlemmarna att aktivt delta i Grannsamverkan.
I dagsläget har vi Gun-Britt Wengenroth som arbetar med detta.

Det behövs det ytterligare ca 3 stycken medlemmar i den arbetsgruppen tillsammans med Gun-Britt.

Är du intresserad av att delta? Kontakta styrelsen

Anledningen till att vi behöver det här är att vi har och haft problem
med inbrott och stöld inom området. Och det här är något som kan drabba
alla inom koloniområdet.