STYRELSEN

Ordförande
Nilesh Patel (lott 153)

Sekreterare:

Vice ordförande
 

Kassör

Vipool Patel (lott 154)Sekreterare


 

Ord. ledarmöter
 

Ersättare
 

Revisorer
 

Revisorsuppleant
 

 

ÖVRIGA ANSVARIGA

Mark och Maskinansvariga /Trädgårdsmästare
 

Värderingsansvariga
 

Byggkommité
 

Utbildningsansvariga
 

Hemsidan
Mohammed Rezania (lott 165)


Festkommité
 

Husmor
 

Miljöansvarig
 

Valberedningen
Jaffar Amini (lott 166)
Munir Shukro (lott 133)
Zaher Mirza (lott 10)