Innan en värdering genomförs tas en avgift på 500 kr ut.

Alla stugor måste värderas innan de kan säljas.

Värdering görs ej mellan oktober - april. (Snöfritt är ett krav)

 

Hur går prissättningen till vid försäljning av stugor?

Alby koloniträdgårdsförening tillämpar sk. hembud som är fastställd av FSSK (Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar).

Hembud innebär bl.a. att det finns en lista med fasta priser på allt som ska värderas.

Vid värderingen fastställer föreningens värderare (alltid två stycken) priset för hus och trädgård enligt FSSK´s prislista.

På så vis undviker man att priserna på våra stugor trissas upp, vilket skulle bli fallet med traditionell budgivning.

Huset värderas efter ålder, skick och storlek. Avdrag görs vid eventuella brister och påslag görs för nybyggnation.

Trädgården är själva hjärtat i vår verksamhet, så värdering sker av exempelvis träd, bärbuskar och andelen uppodlad mark. Avdrag görs för sjukdomar på träd och buskar.