Till medlemmar i Alby koloniförening

FÖRSÄLJNING AV STUGOR

När du som medlem och stugägare vill sluta i vår koloniförening och sälja din stuga gäller alltid följande:

1. Du anmäler skriftligt till styrelsen att du vill sälja din stuga. Privat försäljning utan styrelsens godkännande är absolut förbjudet.

2. Styrelsens värderingspersoner kontaktar dig och bokar en tid när värderingen kan ske.
Kostnad för värdering är 500:- betalas av medlemmen. 

3. Stugan och på lotten befintliga anläggningar värderas utifrån Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdars värderingsnorm, FSSK.

4. Värdet som framkommer är det maxbelopp som stugan får säljas för.

5. Stugan och lotten erbjudes därefter till intressekön. Överlåtelsen sker i närvaro av styrelserepresentant. Köparen ska godkännas av styrelsen för att erhålla medlemskap.

Alby september 2014

Styrelsen för Alby Koloniträdgårdsförening