Till medlemmar i Alby koloniförening

FÖRSÄLJNING AV STUGOR

När du som medlem och stugägare vill sluta i vår koloniförening och sälja din stuga gäller alltid följande:

1. Du anmäler skriftligt till styrelsen att du vill sälja din stuga. Privat försäljning utan styrelsens godkännande är absolut förbjudet.

2. Styrelsens värderingspersoner kontaktar dig och bokar en tid när värderingen kan ske.
Kostnad för värdering är 500:- betalas av medlemmen. 

3. Stugan och på lotten befintliga anläggningar värderas utifrån Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdars värderingsnorm, FSSK.

4. Värdet som framkommer är det maxbelopp som stugan får säljas för.

5. Stugan och lotten erbjudes därefter till intressekön. Överlåtelsen sker i närvaro av styrelserepresentant. Köparen ska godkännas av styrelsen för att erhålla medlemskap.

Alby september 2014

Styrelsen för Alby Koloniträdgårdsförening

Innan en värdering genomförs tas en avgift på 500 kr ut.

Alla stugor måste värderas innan de kan säljas.

Värdering görs ej mellan oktober - april. (Snöfritt är ett krav)

 

Hur går prissättningen till vid försäljning av stugor?

Alby koloniträdgårdsförening tillämpar sk. hembud som är fastställd av FSSK (Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar).

Hembud innebär bl.a. att det finns en lista med fasta priser på allt som ska värderas.

Vid värderingen fastställer föreningens värderare (alltid två stycken) priset för hus och trädgård enligt FSSK´s prislista.

På så vis undviker man att priserna på våra stugor trissas upp, vilket skulle bli fallet med traditionell budgivning.

Huset värderas efter ålder, skick och storlek. Avdrag görs vid eventuella brister och påslag görs för nybyggnation.

Trädgården är själva hjärtat i vår verksamhet, så värdering sker av exempelvis träd, bärbuskar och andelen uppodlad mark. Avdrag görs för sjukdomar på träd och buskar.

Nytt möte med kommunen genomfört den 18 november 2012

Några ur styrelsen har haft ett nytt möte med Peter Nyberg från kommunen, angående tidigare förslag på förändringar av koloniområdet.
Ett nytt förslag presenterades från kommunens sida. (Går att se i lokalen i Alby)
Man har från styrelsens sida precis som tidigare, framfört att området ska bevaras intakt i enighet
med den namninsamlinglista som styrelsen tillsammans med övriga medlemmar skrivit på och
lämnat till kommunens representanter.
Kommunens representanter har å andra sidan framfört att om det kommer att ske någon förändring av koloniområdet så är det tidigast 10-15 år framåt i tiden.

Bakgrund

Som säkert många har hört har ett arkitektförslag lagts fram från kommunens håll
om att man skulle kunna bygga lägenheter runt och på koloniområdet.

Detta skulle i så fall innebära att delar av området skulle försvinna och att området
skulle öppnas upp för allmänheten.

Att alla vi som är kolonister blir upprörda av detta är inte så konstigt.


Styrelsen sammankallade till ett medlemsmöte med mycket kort varsel, som många
medlemmar kom till trots regn och rusk för att reda ut hur läget ser ut.

Efter medlemsmötet den 1 september på Alby koloni fick vi klarlagt att:

* Det är ett arkitektförslag

* Någon detaljplan finns inte ännu med detta arkitektförslag.

* Någon geoteknisk undersökning av området är inte gjord ännu.

 

På mötet var Per-Erik Fromström från kommunen med, där han svarade
på frågor från kolonisterna.

Styrelsen informerade att man tillsatt en kommitté som enbart kommer
att jobba med den här frågan.

De som är med i kommittén är:

Katalin Balogh lott 188
Rolf Larsson lott 190
Jaffar Amini lott 166
Jaqueline Mendez lott 163 (styrelsens representant)
Zaher Mirza lott 11

Ni får gärna prata med dessa för att ge synpunkter, förslag och höra hur
dialogen går med kommunen.

Per-Erik Fromström och styrelsen uppmanade att kolonisterna deltar på
en workshop den 5 september klockan 18.00 i Alby Centrum, där vi kunde
fortsätta att samtala kring förslaget om vilka synpunkter vi har på det.

Vår förhoppning är att så många som möjligt ska kunna delta.

/mvh styrelsen

Workshop den 5 september Alby Centrum

Det var ett stort antal kolonister som kom till detta möte. Per-Erik Fromström och Åsa Samuelsson
och några till som representerade kommunen och arkitektfirman var där.

Vi kolonister fick ställa frågor och sedan se på ett bildspel. Därefter bad Per-Erik och Åsa om att
dela upp oss i grupper för att ta fram andra förslag på byggmöjligheter, där vi kolonister tog fram
andra förslag på lösningar som lämnade koloniområdet intakt.

Föreningens kommitté kommer att gå vidare med sitt arbete kring detta.

/mvh styrelsen